ĎAKUJEM za pochopenie

Dôležité termíny

Pre zefektívnenie našej a Vašej práce Vás prosím o zasielanie dokladov:

DPH - do 10-teho v mesiaci za predchádzajúci mesiac

MZDY - k poslednému dňu v danom mesiaci

Hodnoty stravného pre jednotlivé časové pásma platné od 1.7.2019

Hodnoty stravného pre jednotlivé časové pásma platné od 1.7.2019

Opatrenie 176/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 19. júna 2019 o sumách stravnéhoustanovuje od 1. 7. 2019 nové hodnoty stravného pre jednotlivé časové pásma nasledovne:

a) 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Od týchto zákonných súm stravného sa automaticky odvíja minimálna hodnota gastro lístkov pre zamestnancov, ktorá predstavuje 75 % z výšky stravného pre prvé časové pásmo.

Výpočet: 75 % * 5,10 € = 3,825 €; po zaokrúhlení 3,83 €

 

Stravné Zbierka zákonov